Disclaimer

Amaya Fareese staat voor onafhankelijke, betrouwbare informatie over het houden van katten en in het bijzonder van Thai katten, en alle aspecten die in dat kader relevant zijn. De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door relevante en betrouwbare informatiebronnen te raadplegen en door eigen ervaring en die van andere kattenhouders te toetsen en te verzamelen. Niettemin kunnen fouten of omissies niet worden uitgesloten. Ook kan Amaya Fareese niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel is. Amaya Fareese aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onjuistheden in gegevens en verouderde informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.